@InProceedings{Asani:2004,
  author  = "A. Bobowska",
  title       = "Ocena stanu zmodernizowanego odcinka wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry na odcinku Leśna Góra - Cigacice",
  booktitle   = "Geologiczne i środowiskowe problemy gospodarowania i ochrony doliny górnej i środkowej Odry; ISBN: 8373727434",
  address     = "Wrocław, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Państwowy Instytut Geologiczny",
  pages       = "199--205",
  organization = "Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski",
  year        = "2004",
}