@InProceedings{Gramacki:2004,
  author      = "J. Gramacki",
  title       = "Koncepcja zastosowania sztucznych sieci neuronowych w diagnostyce baz danych Oracle",
  booktitle   = "Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej; ISBN: 8389712164",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "105--112",
  organization = "Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski",
  year        = "2004",
}