@InProceedings{Romankiewicz:2004,
  author      = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz and M. Michalski",
  title       = "Badanie twardych wtrąceń w mosiądzu ołowiowym",
  booktitle   = "Nauka i Technologia : VII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych; ISBN: 8391923215",
  address     = "Wólka Milanowska, Polska",
  publisher   = "Kraków, Wydaw. CCNS",
  pages       = "67--70",
  organization = "Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH",
  year        = "2004",
}