@InProceedings{Głazowska:1988,
  author      = "I. Głazowska and F. Romankiewicz",
  title       = "Wpływ modyfikacji na przebieg krzepnięcia, strukturę i właściwości mechaniczne brązu CuSn10",
  booktitle   = "Krzepnięcie metali i stopów : badania wdrożeniowe",
  address     = "Gliwice, Polska",
  publisher   = "Gliwice, [brak wydawcy]",
  pages       = "63--70",
  year        = "1988",
}