@InProceedings{Nowogońska:1995,
  author      = "B. ",
  title       = "Rewaloryzacja śródmiejskiej zabudowy mieszkalno-usługowej",
  booktitle   = "17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 1 : Budownictwo i Inzynieria Środowiska",
  pages       = "165--170",
  organization = "Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze",
  year        = "1995",
}