@InProceedings{Szelka:2003,
  author  = "J. Szelka",
  title       = "Wymagania dotyczące sprzętu przeprawowo-mostowego według standardów NATO",
  booktitle   = "Diagnostyka i badania mostów : II sympozjum; ISBN: 83971251084",
  address     = "Opole, Polska",
  publisher   = "Wrocław, Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne",
  pages       = "565--571",
  organization = "Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej",
  year        = "2003",
}