@InProceedings{Kuczma:2005,
  author  = "M. Kuczma and K. Kula",
  title       = "Modelowanie niszczenia w płytach włóknokompozytowych",
  booktitle   = "Mechanika ośrodków niejednorodnych : streszczenia referatów; ISBN: 8389712644",
  address     = "Łagów, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "65--66",
  organization = "Uniwersytet Zielonogórski",
  year        = "2005",
}