@InProceedings{Asani:2005,
  author  = "A. Bobowska",
  title       = "Ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych Odry w rejonie Bytomia Odrzańskiego",
  booktitle   = "Hydrotechnika VII 2005 : materiały; ISBN: 8391595161",
  address     = "Ustroń, Polska",
  publisher   = "Katowice, ¦l±ska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT",
  pages       = "325--332",
  year        = "2005",
}