@InProceedings{Mrówczyńska:2005,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title       = "Diagnostyka błędów nieprzypadkowych obserwacji w zależności od wybranych sposobów estymacji realizowanych procedurą zmiennych pośredniczących",
  booktitle   = "Aktualne problemy Geodezji Inżynieryjnej : VII konferencja naukowo-techniczna",
  address     = "Warszawa/Białobrzegi, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "[9] CD-ROM",
  organization = "PAN, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Geodetów Polskich",
  year        = "2005",
}