@InProceedings{Janiszewska-Nieścioruk:2003,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title       = "Zagrożenie anoreksja i bulimią dziewcząt z intelektualną niepełnosprawnością",
  booktitle   = "Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : [materiały konferencyjne]; ISBN: 8370965490",
  address     = "Bydgoszcz, Polska",
  publisher   = "Bydgoszcz, Wydaw. Akademii Bydgoskiej",
  pages       = "63--72",
  organization = "Instytu Studiów Edukacyjnych Akademii Bydgoskiej",
  editor      = "Maria Kuchcińska",
  year        = "2003",
}