@InProceedings{Zuchewicz:1985,
  author  = "T. Zuchewicz",
  title       = "Ddie Motivation der Bedeutung am Beispiel der von Tiernamen abgeleiteten Verben im Deutschen und Polnischen",
  booktitle   = "Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation : [materiały z miedzynarodowej konferencji odbytej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w RZeszowie w dniach 3-5.06.1985 r. n.t. "Teoria i praktyka translacji i konfrontacji polsko-niemieckiej"]",
  address     = "Rzeszów, Polska",
  publisher   = "Rzeszów, WSP",
  pages       = "189--27",
  organization = "WSP",
  editor      = "Andrzej Kątny",
  year        = "1985",
}