@InProceedings{Zuchewicz:1992,
  author  = "T. Zuchewicz",
  title       = "Sprechend und schreibend interkulturell kommunizieren",
  booktitle   = "Polska w zjednoczonej Europie : nauczanie języków obcych; ISBN: 832270593X",
  address     = "Lublin, Polska",
  publisher   = "Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
  pages       = "163--166",
  organization = "Zakład Filologii Germańskiej UMCS",
  editor      = "Halina Malrńczyk",
  year        = "1992",
}