@InProceedings{Głażewski:1997,
  author  = "M. Głażewski",
  title       = "Hermeneutyczna opcja kształcenia nauczycieli - na rozstajnych drogach studiów pedagogicznych",
  booktitle   = "Pedagogika ogólna a filozofia nauki : wybrane problemy poznawcze i konteksty dydaktyczne; [materiały konferencji: Pedagogika ogólna wobec orientacji współczesnej filozofii. Implikacje dla poziomu uprawiania i studiowania]; ISBN: 8370982158",
  address     = "Kokotek, Polska",
  publisher   = "Częstochowa, WSP",
  pages       = "262--267",
  organization = "Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie",
  editor      = "Andrzej Pluta",
  year        = "1997",
}