@InProceedings{Maciarz:2002,
  author  = "A. Maciarz and Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title       = "Społeczne wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie ich integracji",
  booktitle   = "Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji; ISBN: 8322722575",
  address     = "Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  pages       = "55--61",
  organization = "Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS",
  editor      = "Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz",
  year        = "2002",
}