@InProceedings{Ochonczenko:2003,
  author      = "H. Ochonczenko",
  title       = "Dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych - wybrane aspekty prawne",
  booktitle   = "W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania; ISBN: 8389712342",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  pages       = "157--169",
  organization = "Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii UZ",
  editor      = "Marian Sinica, Aneta Rudzińska-Rogoża",
  year        = "2003",
}