@InProceedings{Gramacki:2005,
  author  = "A. Gramacki and J. Gramacki",
  title       = "Projekt oraz implementacja modułu wyszukiwarki dla systemu bibliograficznego",
  booktitle   = "Technologie przetwarzania danych : I Krajowa konferencja naukowa; ISBN: 8371433549",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Wydaw. Politechniki Poznańskiej",
  pages       = "453--464",
  organization = "Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej",
  editor      = "red. T. Morzy, H. Rybiński",
  year        = "2005",
}