@InProceedings{Dębowski:2005,
  author  = "D. Dębowski and M. Malinowski and T. Belica",
  title       = "Projektowanie złożonych ustrojów nośnych podwieszeń transportowych",
  booktitle   = "XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn; ISBN: 838743809X",
  address     = "Gdynia - Jurata, Polska",
  publisher   = "Gdynia, Wydaw. Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej",
  volume      = "T. 2 : Referaty sesyjne i plakatowe",
  pages       = "283--290",
  organization = "Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni",
  year        = "2005",
}