@InProceedings{Szczęsna-Szeib:1992,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib and P. Sikora",
  title       = "Miejsce Aleksandra Kamińskiego w pedagogice społecznej",
  booktitle   = "Aleksander Kamiński : działacz i uczony: materiały z seminarium naukowego :Aktualność dziedzictwa pedagogicznego Aleksandra KAmińskiego",
  address     = "Opole, Polska",
  publisher   = "Opole, WSP Instytut Nauk Pedagogicznych",
  pages       = "62--67",
  organization = "Instytut NAuk Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu",
  editor      = "Edward Nycz",
  year        = "1992",
}