@InProceedings{Sadecka:2005,
  author  = "Z. Sadecka and E. Płuciennik",
  title       = "Mikroorganizmy w procesie fermentacji metanowej ścieków i osadów ściekowych",
  booktitle   = "Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VIII konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych; ISBN: 8389712725",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "[7] CD-ROM",
  organization = "Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2005",
}