@InProceedings{Hawrysz:2004,
  author  = "M. Hawrysz",
  title       = "Rytuał w procedurze procesowej i zachowaniu językowym sądu wójtowskiego",
  booktitle   = "Rytuał. Język - religia : materiały z konferencjii 17-19 maja 2004 r.; ISBN: 8389790025",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie",
  pages       = "197--208",
  organization = "Katedra Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego [i in.]",
  year        = "2004",
}