@InProceedings{Kielec:2005,
  author  = "R. Kielec and P. Kuryło and W. Babirecki",
  title       = "Komputerowo wspomagane harmonogramowanie produkcji",
  booktitle   = "Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów; ISBN: 8389703076",
  address     = "Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Politechnika Warszawska",
  pages       = "161--168",
  organization = "Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn",
  year        = "2005",
}