@InProceedings{Kuryło:2005,
  author  = "P. Kuryło and R. Kielec and W. Babirecki",
  title       = "Wybrane komputerowe metody sterowania procesami odlewniczymi",
  booktitle   = "Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów; ISBN: 8389703076",
  address     = "Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Politechnika Warszawska",
  pages       = "215--224",
  organization = "Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn",
  year        = "2005",
}