@InProceedings{Witczak:2005,
  author  = "M. Witczak",
  title       = "Projektowanie obserwatorów stanu dla dyskretnych w czasie systemów nieliniowych",
  booktitle   = "XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005; ISBN: 8389475006",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "231--236",
  organization = "Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Instytut Badań Systemowych PAN",
  year        = "2005",
}