@InProceedings{Ziembicki:2005,
  author  = "P. Ziembicki and P. Malinowski and I. Polarczyk",
  title       = "Zastosowanie sieci neuronowych do analizy pracy czynnego systemu ciepłowniczego",
  booktitle   = "Air Conditioning, Air Protection and District Heating 2005 : XI Międzynarodowa Konferencja; ISBN: 8392116704",
  address     = "Szklarska Poręba, Polska",
  publisher   = "Wrocław, [brak wydawcy]",
  pages       = "713--718",
  organization = "Politechnika Wrocławska, PAN, PZITS",
  year        = "2005",
}