@InProceedings{Krasicka-Cydzik:2005,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik and I. Głazowska and A. Kierzkowska and M. Michalski",
  title       = "Właściwości warstwy powierzchniowej tytanu po anodowaniu w roztworach kwasu fosforowego",
  booktitle   = "Tytan i jego stopy : VIII ogólnopolska konferencja",
  address     = "Warszawa - Serock, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "143--150",
  organization = "Politechnika Warszawska",
  year        = "2005",
}