@InProceedings{Romankiewicz:2005,
  author      = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title       = "Wpływ magnezu i bizmutu na modyfikację stopu AlSi7",
  booktitle   = "Nauka i Technologia : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych; ISBN: 839192324X",
  address     = "Wysowa, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "91--95",
  organization = "Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH",
  year        = "2005",
}