@InProceedings{Głowacki:2005,
  author      = "G. Głowacki and K. Patan and J. Korbicz",
  title       = "Rozpoznawanie twarzy przy wykorzystaniu analizy składników głównych",
  booktitle   = "Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja; ISBN: 8391642038",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne",
  volume      = "Vol. 2 : Regular sessions",
  pages       = "393--398",
  organization = "AGH University of Science and Technology, Cracow Jagiellonian University, Cracow University of Technology",
  year        = "2005",
}