@InProceedings{Rajski:2001,
  author      = "O. Rajski and W. Rowińska and A. Wysokowski",
  title       = "Badania aprobacyjne cementu portlandzkiego CEM I z oferty Górażdże Cement S.A. pod kątem zastosowania",
  booktitle   = "Beton w inżynierii komunikacyjnej : materiały sympozjum naukowo-technicznego; ISBN: 8388672045",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Opole, Wydaw. Instytut Śląski Sp. z o. o.",
  pages       = "69--81",
  organization = "Górażdże Cement S.A.",
  year        = "2001",
}