@InProceedings{Wysokowski:2004,
  author      = "A. Wysokowski and E. Zabawa",
  title       = "Monitorowanie korozji drogowych obiektów inżynierskich",
  booktitle   = "Korozja w transporcie drogowym i jej zapobieganie : seminarium zorganizowane w ramach Wystawy KOROZJA 2004; ISBN: 8391638642",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, [brak wydawcy]",
  pages       = "3--9",
  organization = "Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  year        = "2004",
}