@InProceedings{Czudek:2004,
  author      = "H. Czudek and A. Kaszyński and A. Wysokowski and A. Żurawicka",
  title       = "Degradacja stalowych mostów drogowych w Polsce na bazie wybranej grupy mostów",
  booktitle   = "Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów : XIV seminarium",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Poznań, Wydaw. Politechniki Poznańskiej",
  pages       = "84--92",
  organization = "Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski",
  year        = "2004",
}