@InProceedings{Łuczyk:2004,
  author  = "M. Łuczyk",
  title       = "O sredstvach vyraľenia perceptora v bezličnom predloľenii",
  booktitle   = "Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język; ISBN: 8389973200",
  address     = "Cieszyn, Polska",
  publisher   = "Kraków, Collegium Columbinum",
  number   = "2",
  pages       = "353--360",
  editor      = "Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Aleksander Wawrzyńczak, Władysław Marinczenko",
  year        = "2004",
}