@InProceedings{Ruszczyńska:1987,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title       = "Romantyczna wersja "Barbary Radziwiłłówny" Dominika Magnuszewskiego",
  booktitle   = "W świecie literatury romantycznej : [materiały konferencyjne]",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, WSP",
  pages       = "197--207",
  organization = "Zakłąd Historii i Teorii Literatury Filologii Polskiej WSP i in.",
  editor      = "Władysław Magnuszewski",
  year        = "1987",
}