@InProceedings{Ruszczyńska:1984,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title       = "W kręgu barokowego rodowodu poezji J.M. Rymkiewicza i S. Grochowiaka",
  booktitle   = "Z problemów literatury czterdziestolecia Polski Ludowej : [materiały konferencyjne]",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, WSP",
  pages       = "71--85",
  organization = "Zakład Historii i Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej WSP",
  year        = "1984",
}