@InProceedings{Eckert:2006,
  author  = "W. Eckert",
  title       = "Muzeum Odry w Kro¶nie Odrzańskim szans± dla zamku, miasta, regionu",
  booktitle   = "Dziedzictwo morskie i rzeczne Polski : [VIII Krajowa Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego Polski]; ISBN: 8390435748",
  address     = "Wroc³aw, Polska",
  publisher   = "Wroc³aw, Politechnika Wroc³awska",
  pages       = "328--332",
  organization = "Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Politechnika Wroc³awska",
  year        = "2006",
}