@InProceedings{Janiszewska-Nieścioruk:2004,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title       = "Wyznaczniki jakości kształcenia pedagogów",
  booktitle   = "Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku; ISBN: 8371719493",
  address     = "Łódź, Polska",
  publisher   = "Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
  volume      = "T.6",
  pages       = "37--44",
  editor      = "red. Jan Pańczyk",
  year        = "2004",
}