@InProceedings{Krupińska:2006,
  author  = "I. Krupińska and M. Świderska-Bróż",
  title       = "Wpływ rodzaju utleniacza na skuteczność koagulacji w usuwaniu zanieczyszczeń z wody podziemnej",
  booktitle   = "Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : IX konferencja naukowo-techniczna : woda w środowisku",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski",
  pages       = "[10] CD-ROM",
  organization = "Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  year        = "2006",
}