@InProceedings{Myszograj:2006,
  author      = "S. Myszograj and Z. Sadecka",
  title       = "Nowe spojrzenie na kolektor ściekowy",
  booktitle   = "Sympozjum Ogólnokrajowe - HYDROPREZENTACJE IX 2006 : ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków",
  address     = "Ustroń, Polska",
  publisher   = "Katowice, [brak wydawcy]",
  pages       = "143--150",
  organization = "Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach",
  year        = "2006",
}