@InProceedings{Sadecka:2006,
  author      = "Z. Sadecka and S. Myszograj",
  title       = "Związki azotu po kolejnych etapach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków",
  booktitle   = "Sympozjum Ogólnokrajowe - HYDROPREZENTACJE IX 2006 : ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków",
  address     = "Ustroń, Polska",
  publisher   = "Katowice, [brak wydawcy]",
  pages       = "209--215",
  organization = "Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach",
  year        = "2006",
}