@InProceedings{Romankiewicz:2006,
  author      = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title       = "Wpływ modyfikacji na strukturę i morfologię przełomów siluminu AlSi7",
  booktitle   = "Nauka i Technologia : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych; ISBN: 8391923266",
  address     = "Mikorzyn, Polska",
  publisher   = "Kraków, [brak wydawcy]",
  pages       = "105--108",
  organization = "Sekcja Odlewnictwa Melali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH",
  year        = "2006",
}