@InProceedings{Gramacki:2006,
  author      = "J. Gramacki and A. Gramacki",
  title       = "Oracle Reports 9i/10g, XML Publisher - raportowanie w internecie",
  booktitle   = "Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE",
  address     = "Zakopane, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  pages       = "289--309",
  organization = "Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle",
  year        = "2006",
}