@InProceedings{Sapeńko:1983,
  author  = "R. Sapeńko",
  title       = "Świadomość estetyczna a świadomość społeczna",
  booktitle   = "Świadomość społeczna : [materiały konferencyjne]",
  address     = "Zielona Góra, Polska",
  publisher   = "Zielona Góra, WSP",
  volume      = "T. 1",
  pages       = "27--34",
  organization = "Instytut Nauk Społeczno-Politycznych WSP",
  editor      = "Edward Hajduk, Albert Pawłowski",
  year        = "1983",
}