@InProceedings{Patalas-Maliszewska:2006,
  author  = "J. Patalas-Maliszewska and W. Woźniak",
  title       = "Model transferu myśli innowacyjnej na przykładzie województwa lubuskiego",
  booktitle   = "Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw - INTELTRANS 2006 : IV konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 837242408X",
  address     = "Kraków, Polska",
  publisher   = "Kraków, Politechnika Krakowska",
  pages       = "143--150",
  organization = "Politechnika Krakowska",
  year        = "2006",
}