@InProceedings{Stundis:2005,
  author  = "H. Stundis",
  title       = "Konstytutywna funkcja parametrów intonacyjnych białoruskich wypowiedzeń oznajmuj±cych (badania eksperymentalne)",
  booktitle   = "Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica : VII miľnarodnaa naukovaa kanferencya",
  address     = "Vicebsk, Białoru¶",
  publisher   = "Vicebsk, [brak wydawcy]",
  pages       = "58--61",
  year        = "2005",
}