@InProceedings{Wysokowski:2006,
  author  = "A. Wysokowski and L. Janusz and A. Staszczuk and B. Bednarek",
  title       = "Zmniejszenie negatywnego wpływu inwestycji komunikacyjnych (drogowo-kolejowych) na możliwość swobodnej migracji zwierząt",
  booktitle   = "Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna; ISBN: 8387414832",
  address     = "Poznań, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad",
  pages       = "209--217",
  organization = "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w poznaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Akademia Rolnicza w Krakowie, CE2 Centrum Edukacji w Lublinie",
  year        = "2006",
}