@InProceedings{Wysokowski:2007,
  author  = "A. Wysokowski and A. Staszczuk",
  title       = "Systemy odwodnienia obiektów mostowych",
  booktitle   = "Nawierzchnie, izolacje i inne elementy wyposażenia mostów : seminarium; ISBN: 8392166825",
  address     = "Warszawa, Polska",
  publisher   = "Warszawa, Politechnika Warszawska",
  pages       = "101--116",
  organization = "Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Zakład Mostów ; Związek Mostowców RP Oddz. Warszawski",
  year        = "2007",
}