@InProceedings{Jędrczak:2006,
  author  = "A. Jędrczak and D. Królik",
  title       = "Wpływ rozdrobnienia papieru na wydajność procesu fermentacji",
  booktitle   = "Postęp w inżynierii środowiska : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna; ISBN: 8371993978",
  address     = "Bystre k. Baligrodu, Polska",
  publisher   = "Rzeszów, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej",
  pages       = "413--423",
  organization = "Polit. Rzeszowska,. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Zakłąd Inżynierii i Chemii Środowiska",
  editor      = "pod. red. Janusza A.Tomaszka",
  year        = "2006",
}