@InProceedings{Farnicka:2007,
  author      = "M. Farnicka",
  title       = "Wzory rodziny czy wzory kultury?",
  booktitle   = "Człowiek w sieci zniewolonych dróg : II Konferencja Naukowa; ISBN: 8389709544",
  address     = "Pułtusk, Polska",
  publisher   = "Pułtusk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora",
  pages       = "50-59",
  organization = "Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora",
  editor      = "Mariusz Jędrzejko, Wiesław Bożejewicz",
  year        = "2007",
}