@InProceedings{Kłapoć:1993,
  author  = "M. Kłapoć and G. Bryś and W. Dyszak",
  title       = "Stan stalowego podtorza suwnicy po wieloletniej intensywnej eksploatacji",
  booktitle   = "Zapobieganie awariom i katastrofom budowlanym : XIV interdyscyplinarne sympozjum",
  address     = "Świnoujście, Polska",
  publisher   = "[B. m.], [brak wydawcy]",
  pages       = "113--118",
  year        = "1993",
}