@InProceedings{Bryś:1989,
  author  = "G. Bryś and W. Gruszecki",
  title       = "Analiza zginania drugiego rzędu jednokondygnacyjnych ram stalowych",
  booktitle   = "Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXV Konferencja Naukowa - Krynica 1989",
  address     = "Wrocław - Krynica, Polska",
  publisher   = "Wrocław, [brak wydawcy]",
  volume      = "T. 3 : Konstrukcje metalowe i drewniane",
  pages       = "11--16",
  year        = "1989",
}