@InProceedings{Kłapoć:1993,
  author  = "M. Kłapoć and G. Bryś and W. Dyszak",
  title       = "Analiza stanu wytężenia stalowych belek podsuwnicowych po wieloletnim okresie eksploatacji",
  booktitle   = "Problemy naukowo-badawcze budownictwa : XXXIX Konferencja Naukowa - Krynica 1993",
  address     = "Krynica, Polska",
  publisher   = "Rzeszów, Politechnika Rzeszowska",
  volume      = "T. 4 : Konstrukcje stalowe",
  pages       = "35--40",
  organization = "Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB",
  year        = "1993",
}